Jaarboek van den Nederlandschen adel 1888 bis 1894

  • [feedquote='Genealogieseiten - rambow.de','http://www.rambow.de/nederlandsche-adel.html']Der Niederländische Adel 2. Jaargang 1889 3. Jaargang 1890 4. Jaargang 1891 5. Jaargang 1893 6. Jaargang 1894 Weitere Links zur Familienforschung in den Niederlanden: J. H. Pottkemper: Genealogische Navorscher, Apeldoorn: Pottkemper 1878-1879 W. F. Hesselink: Genealogie en diverse gegevens, alsmede geslachtslijst geslacht Hesselink, Arnhem: Zendingsdr. te Ermelo, 1892 Jacobus van den Toom: Geslachtsboom van alle de mannelyke nakomelingen uit het oud adelyk Stamhuis der Heeren van Brederode : Rustende op echte Stukken, het getuinis der oude Kronyken en latere Historien van ons Vaderland, Amsterdam: van der Kroe 1790 Algemeen Nederlandsch familieblad : tijdschrift voor geschiedenis, geslacht-, wapen-, zegelkunde J. C. van der Muelen: De Nederlandsche Adel of Naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland, Van Doorn, 1879 De Nederlandsche adel of alphabetische naamlijst van familiën en personen, wier titels of adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven, Zalt-Bommel: Noman, 1846[/feedquote]